XRP Weekly Trend End Finishing Or Will Usher In A Big Rebound

XRP Weekly Trend End Finishing Or Will Usher In A Big Rebound, XRP weekly chart, we can see from the figure that the current XRP trend is in the second falling triangle.

>>Get Your Lucky Bitcoin/Ethereum Bonus<<

When the previous XRP currency price is in the falling triangle and the first time it touches the weekly upward trend line, it will go through In the five-week period, the price of the currency rebounded to a large extent, and the amount could be greatly enhanced. The increase in the week was as high as 175%. Figure 2 also shows that the price of the currency dropped to the monthly trend line and then pulled up quickly. The current XRP weekly line is again Going to the end of the triangle, and the price of the coin is also close to the trend line of the monthly line. If the XRP continues to increase its volume and effectively break the previous resistance, the big probability will usher in a big rebound.

XRP tjedni trend završava ili će uvesti veliki skok, XRP tjedni grafikon, možemo vidjeti iz slike da je trenutni XRP trend u drugom padajućem trokutu. Kada je trenutna cijena XRP valute u padajućem trokutu i prvi put kada dosegne liniju tjednog povećanja, doživjet će značajan skok cijena valuta tijekom razdoblja od pet tjedana, a iznos se može uvelike povećati. Ovaj je tjedan porast iznosio čak 175%. Slika 2 također pokazuje da je cijena valute pala na mjesečnu liniju trenda, a zatim se brzo povukla. Trenutna XRP tjedna linija ponovno ide na kraj trokuta, a cijena novčića također je blizu linije trenda mjesečnog retka. Ako XRP nastavi povećavati svoj volumen trgovanja i učinkovito prekida prethodnu razinu otpora, tada će velika vjerojatnost dovesti do oštrog oporavka.