What Is The Future World Of Cryptocurrency?

What Is The Future World Of Cryptocurrency? From the history of money, we all know that from the gold standard to the formation of the Bretton Woods system to the collapse, and finally the transition from the gold standard to the dollar hegemony era, this is almost inevitable in the 19th-20th century, when the world was not Flattening as it is now, each country erects a high wall between each other, and it is not open.

>>Get Your Lucky Bitcoin/Ethereum Bonus<<

It is a world apart from the present. Therefore, the gold standard is bound to be difficult to last. Western powers naturally want to stabilize themselves through monetary economic regulation. Status, and backward countries are easily played in the palm of their hands because they don’t know how to play in finance.

Kāda ir nākotnes kripto valūtu pasaule? No naudas vēstures mēs visi to zinām no zelta standarta līdz Bretton Woods sistēmas izveidei, lai sabruktu, un, visbeidzot, pāreja no zelta standarta uz dolāra hegemonijas laikmetu, kas 19. – 20. Gadsimtā ir gandrīz neizbēgama. Kad pasaule nav tik plakana kā tagad, katrai valstij ir augsta siena starp otru un tā nav atvērta. Tā ir atšķirīga pasaule no tagadnes. Tāpēc zelta standartam ir grūti izturēt. Rietumu varas dabiski cer, ka tās stabilizēsies, izmantojot monetāro ekonomisko regulējumu. Stāvokli un atpalikušās valstis ir viegli apgūt, jo viņi nezina, kā spēlēt finansēšanā.