The Bitcoin Investor Sentiment Index Tells You: Greed Or Fear

The Bitcoin Investor Sentiment Index Tells You: Greed Or Fear, Greed and fear are human weaknesses, both of which are particularly evident in the risky digital currency market.

>>Get Your Lucky Bitcoin/Ethereum Bonus<<

In an absolute sense, every digital currency investor is doing a buy or sell, or a money-holding ideological struggle, and thus suffers from the double suffering of greed and fear. In a relative sense, the greed and fear of digital currency investors can be separated from the subject in time and space. The conversion of the bulls and bears in each round of the market, the price of each type of currency rises and falls, triggers the idea of greed or fear in the hearts of different investors, leading to complex investment behaviors in which long and short games and trading are intertwined. Buffett’s “fear in the greed of others, greed when others fear” is precisely in this relative sense.

Bitcoin Investor Sentiment -indeksi kertoo, että ahneus tai pelko, ahneus ja pelko ovat inhimillisiä heikkouksia, jotka molemmat ovat erityisen merkittäviä riskien digitaalisen valuutan markkinoilla. Absoluuttisesti mitattuna jokainen digitaalinen valuutta-sijoittaja harjoittaa ostamista tai myyntiä tai pitää ideologista taistelua rahasta ja siten kärsii sekä ahneudesta että pelosta. Suhteellisessa mielessä digitaalisen valuutan sijoittajien ahneus ja pelko voidaan erottaa aiheesta ajassa ja tilassa. Pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin muunnokset kullakin markkinakierroksella, kunkin valuutan hinnan nousu ja lasku johtavat ahneuteen tai pelkoihin eri sijoittajien sydämissä, mikä johtaa monimutkaisten sijoituskäyttäytymisten ja liiketoimien yhteenkuuluvuuteen pitkän ja lyhyen aikavälin peleissä. Buffettin ”pelko muiden ahneudesta, ahneus, kun toiset pelkäävät” on juuri tässä suhteellisessa mielessä.