Thailand Stock Exchange Will Launch Cryptocurrency Platform In 2020

Thailand Stock Exchange Will Launch Cryptocurrency Platform In 2020, The Thai Stock Exchange (SET) has confirmed that it is building a digital asset platform, which is expected to be officially launched next year.

>>Get Your Lucky Bitcoin/Ethereum Bonus<<

SET said it was “ready for digital transformation” and announced on Wednesday that it would “closely work” with all stakeholders in the country’s capital markets to create a new ecosystem that supports digital assets. SET Chairman Pakorn Peetathawatchai said the exchange’s three-year strategic plan for 2019-2021 will focus on developing digital infrastructure platforms and “one-stop” digital capital markets.

Thailandsbörsen kommer att starta Cryptocurrency Platform År 2020 har den thailändska börsen (SET) bekräftat att den bygger en digital tillgångsplattform, som förväntas bli officiellt lanserad nästa år. SET sa att det var “redo för digital transformation” och meddelade onsdagen att det skulle “nära arbeta” med alla intressenter på landets kapitalmarknader för att skapa ett nytt ekosystem som stöder digitala tillgångar. SET-ordföranden Pakorn Peetathawatchai sa att börsens treåriga strategiska plan för 2019-2021 kommer att inriktas på att utveckla digitala infrastrukturplattformar och “one-stop” digitala kapitalmarknader.