Riot Blockchain (Riot) Prepares To Launch Cryptocurrency Exchange

Riot Blockchain (Riot) Prepares To Launch Cryptocurrency Exchange, Riot Blockchain (RIOT) plans to launch a regulated digital currency exchange in the United States. The company expects that by the end of 2019, RiotX will eventually operate in all US states except Hawaii and Wyoming, and the company claims to have been approved in five states.

>>Get Your Lucky Bitcoin/Ethereum Bonus<<

Note: The listed company has adjusted its business focus in the biotechnology field for nearly 20 years. In October 2017, the brand was renamed from Bioptix to the Riot blockchain, and its business focus shifted to digital currency mining.

Riot Blockchain (Riot) bereidt Cryptocurrency Exchange voor, Riot Blockchain (RIOT) is van plan om een gereguleerde digitale valutawissel in de Verenigde Staten te lanceren. Het bedrijf verwacht dat RiotX eind 2019 uiteindelijk in alle Amerikaanse staten behalve Hawaii en Wyoming zal opereren en het bedrijf beweert in vijf staten te zijn goedgekeurd. Opmerking: het beursgenoteerde bedrijf heeft zijn zakelijke focus op het gebied van biotechnologie bijna 20 jaar lang aangepast. In oktober 2017 werd het merk hernoemd van Bioptix tot de Riot blockchain, en de focus van het bedrijf verschoof naar digitale valutamining.

Riot Blockchain (Riot) se připravuje na spuštění výměny kryptogramů, Riot Blockchain (RIOT) plánuje v USA zahájit regulovanou výměnu digitálních měn. Společnost očekává, že do konce roku 2019 bude RiotX nakonec fungovat ve všech státech USA s výjimkou Havaje a Wyomingu a společnost tvrdí, že byla schválena v pěti státech. Poznámka: Společnost kótovaná na burze upravila své obchodní zaměření v oblasti biotechnologií téměř 20 let. V říjnu 2017 byla značka přejmenována z Bioptix na Riot blockchain a její obchodní zaměření se přesunulo na těžbu digitálních měn.