Iota Demonstrated Blockchain Applications To The Uk Parliament

Iota Demonstrated Blockchain Applications To The Uk Parliament, IOTA, Oracle, Everledger and Lloyd’s, the world’s oldest insurance organization, have jointly presented a live demonstration of the blockchain in real-world applications, including British parliamentarians, government officials and industry leaders.

>>Get Your Lucky Bitcoin/Ethereum Bonus<<

In the demonstration, Oracle and Everledger highlighted the application of blockchain in the olive oil and diamond supply chain, respectively. IOTA emphasizes the application of international trade and Lloyd’s emphasis on insurance claims and transaction settlement.

Iota presenteert blockchain-applicaties aan het Britse parlement, IOTA, Oracle, Everledger en Lloyd zijn ‘s werelds oudste verzekeringsinstellingen, en stelden samen blockchains tentoon in real-world applicaties, waaronder Britse parlementsleden, overheidsfunctionarissen en industrieleiders . Tijdens de demonstratie benadrukten Oracle en Everledger de toepassing van blockchains in de toevoerketen voor olijfolie en diamant. IOTA benadrukt de toepassing van internationale handel en Lloyd legt de nadruk op verzekeringsclaims en verrekening van transacties.

Iota prezintă cereri de brevet pentru Parlamentul Britanic, IOTA, Oracle, Everledger și Lloyd sunt cele mai vechi instituții de asigurări din lume și au prezentat împreună blocuri în aplicații în lumea reală, inclusiv parlamentari britanici, oficiali guvernamentali și lideri din industrie . În cadrul demonstrației, Oracle și Everledger au evidențiat aplicarea blocurilor în lanțul de aprovizionare cu ulei de măsline și diamante. IOTA subliniază aplicarea comerțului internațional, iar Lloyd pune accentul pe cererile de asigurare și pe soluționarea tranzacțiilor.