Bitcoin’s Earliest Source Code Exposure: Built-In Poker Game

Bitcoin’s Earliest Source Code Exposure: Built-In Poker Game, Bitcoiners has been talking about Nakamoto’s original bitcoin source code for the past few hours, and whether the creator of the pseudonym distributed a private version to others before the official release.

>>Get Your Lucky Bitcoin/Ethereum Bonus<<

The discussion began on March 13, when the famous BTC supporter Francis Pouliot shared a very old version of the source code of Nakamoto Satoshi and a letter from the founder, detailing him. The “master file” was sent to James a. Donald. Nakamoto said on November 17, 2008: “I sent the main document to you (currently available upon request and will be officially released soon).”

Bitcoins tidligste kildekodeksponering: Innebygd pokerspill, Bitcoiners har snakket om Nakamotos originale bitcoin kildekode de siste par timene, og om pseudonymets skaperen distribuerte en privat versjon til andre før den offisielle utgivelsen. Diskusjonen startet 13. mars, da den berømte BTC-supporteren Francis Pouliot delte en veldig gammel versjon av kildekoden til Nakamoto Satoshi og et brev fra grunnleggeren, som beskriver ham. Hovedfilen ble sendt til James a. Donald. Nakamoto sa 17. november 2008: “Jeg sendte hoveddokumentet til deg (nå tilgjengelig på forespørsel og vil bli offentliggjort snart).”